mrt-2011

Werkervaring - Bouwen met Staal

ESL factor

 

De ESL factor staat voor Estimated Service Life factor. Met de ESL factor worden eigenschappen als flexibiliteit van een gebouw gekwantificeerd. De levensduur van het gebouw wordt vervolgens met de ESL factor vermenigvuldigd en verlengd. Dit leidt dan tot een daling van de milieubelasting. Frank Tool heeft in zijn afstudeerwerk aan de TU Delft een aantal parameters bepaald die invloed hebben op de ESL factor. Dit zijn bijvooorbeeld gebruik van kolommen of wanden, mogelijkheid to optoppen en al dan niet dragende gevels.

 

 

 

ESL factor
Op www.duurzaaminstaal.nl is de theorie van het afstudeerproject van Frank Tool geprogrammeerd naar een tool die op basis van de invoer van de gebruiker automatisch een ESL factor berekend. De tool bepaald de totale ESL factor en geeft deze weer in een grafiek. De grafiek geeft 3 lijnen. Een lijn met de maximaal haalbare waarde, een lijn met de minimaal haalbare waarde en de lijn met de waarde die de gebruiker heeft gekozen. In de grafiek kan de gebruiker zien op welke punten zijn ontwerp beter of juist minder scoort. Voor het programmeren is Javascript gebruikt.

Projecten
M2i project: Hogesterktestaal
M2i project: Licht-zwaar simuleren
Duurzaamheid: Studie Staal & duurzaamheid
Duurzaamheid: kolommenstudie
Webtool: Estimated Service Life Factor
Webtool: Bepaling brandeisen hal
Webtool: Berekening kapspanten
Technisch Dossier Eurocode 3
Nationale Staalbouwdag
Brochure: Stalen hallen
Brochure: Optihalisatie
Brochure: Duurzame verbindingen
artikel over kosten Hallen in Bouwmarkt
nieuwsbrief Staalframebouw