mrt-2011

Werkervaring - ABT

Appartementen Gelderlandplein

 

Weergave van de normaalkrachten in de wand opgebouwd uit schijfelementen. De figuur laat een interval zien van -291 kN/m (blauw) tot +291 kN/m (rood). De zwarte vlakken zijn normaalkrachten die buiten het interval vallen.


 

 

 

 

 

De luxe appartementen
worden gescheiden door wanden (d=250mm). In totaal elf stuks die allen verschillend zijn door de positionering van de sparingen en de lengte van de wand. De kolommen staan op een vast stramien maar de gevel naar het plein toe is gecurved waardoor verschillende overstekken ontstaan.
De berekening (inhoudsopgave) van de wapening gebeurt voor elke wand apart. Daartoe heb ik alle wanden gemodelleerd in Esa Prima Win met een raanwerkmodel. Een raamwerkmodel is een benadering van de wand; zo is het bijvoorbeeld de vraag of het schematiseren van een wand met een breedte van 9 m tot één staaf een goede benadering is. Een andere modellering (ook in Esa Prima Win) is die met een schijfmodel. Daar is bij dit project niet voor gekozen. De reacties van het raamwermodel worden gecontroleerd met de reacties van een liggermodel. De afwijking is maximaal 4 procent.
Later heb ik de twee modellen naast elkaar gezet om nu eens te kijken in hoeverre verschillen optreden. Deze controle is gedaan voor het belastinggeval van het wegvallen van de middenkolom (calamiteit). Naast de beide computermodellen is een handberekening gemaakt ter controle.

Projecten
Vliegveld Jeddah (Saoudi Arabie)
W oningbouw Getsewoud
Ambassade Dakar (Senegal)
Woningbouw Ypenburg
Bruggen 'de President'
Controle tribunes sportpaleisAhoy
Wuhu Riverside Development Project (China)
Woontoren Montevideo (150m)
A ppartementen Gelderlandplein
Muziekgebouw Amsterdam
Hilton Hotel Schiphol
ABC onderwijsgebouw Utrecht
Blob Studie