mrt-2011

Werkervaring - Bouwen met Staal

Brandtool

 

Bouwen met Staal ontwikkelt het brandinformatiesysteem. Dit is een uitgebreide website met allerhande informatie over brandoplossingen (www.brandveiligmetstaal.nl). De website behandelt verschillende gebouwtypen (woning, kantoor, hoogbouw, parkeergarages en hallen). Gebouwontwerpers hebben vaak moeite te bepalen welke brandeisen aan het gebouw worden gesteld. Dit kan leiden tot conservatief zware brandeisen. De brandtool gaat een stap verder dan de gemiddelde website en geeft advies aan de gebruiker voor zijn industriehal.

 

 

 

Brandtool
Op www.brandveiligmetstaal.nl is de brandtool toegevoegd onder de pagina's over hallenbouw. Eerste vraag voor de gebruiker is of het oppervlak van de hal groter of kleiner is dan 1000m2. Op basis van het antwoord leidt de brandtool de gebruiker naar het eindscherm waar de brandeisen gegeven worden. De brandeisen worden gegeven aan de hoofddraagconstructie, gevel, vluchtroutes en eventueel brandwanden. De site geeft zelf aan of brandwanden nodig zijn. De tool berekent met de Methode beheersbaarheid van brand , De handreiking grote brandcompartimenten van VROM en conform het Vultijdenmodel van TNO. Op elke pagina zijn informatiebuttons toegevoegd waar de gebruikers achtergrond informatie kunnen lezen. Voor het programmeren is Javascript gebruikt.

Projecten
M2i project: Hogesterktestaal
M2i project: Licht-zwaar simuleren
Duurzaamheid: Studie Staal & duurzaamheid
Duurzaamheid: kolommenstudie
Webtool: Estimated Service Life Factor
Webtool: Bepaling brandeisen hal
Webtool: Berekening kapspanten
Technisch Dossier Eurocode 3
Nationale Staalbouwdag
Brochure: Stalen hallen
Brochure: Optihalisatie
Brochure: Duurzame verbindingen
artikel over kosten Hallen in Bouwmarkt
nieuwsbrief Staalframebouw