mrt-2011

Werkervaring - Bouwen met Staal

Duurzaamheid

 

Duurzaamheid is op dit moment een onderwerp dat speelt in de (bouw)wereld. Dit is echter niet voor het eerst. Al in 1970 bracht de Club van Rome een rapport uit dat vooral waarschuwde voor uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Later (1987) kwam het Brundtland rapport. Dit rapport introduceerde het begrip duurzaamheid en gaf een veelgebruikte definitie. De recente 'hype' is vooral te danken aan het werk van Al Gore met zijn film 'An inconvenient truth'. Bij Bouwen met Staal heb ik het afgelopen jaar (2007) in kaart gebracht wat er speelt op het gebied van duurzaamheid. Resultaat is het rapport Staal & duurzaamheid.

 

 

 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een moeilijk te kwantificeren begrip. Toch is in de bouwwereld de tendens om duurzaamheid uit te drukken in cijfers of zelfs milieukosten. Daarbij is het van belang om de scope
vast te stellen, met andere woorden: 'Wat neem je allemaal mee bij de beoordeling van het ontwerp van het gebouw op duurzaamheid'. Milieuadviseurs wegen vaak de volgende aspecten: energie, materiaal, water, afval, gezondheid en woonkwaliteit. Een vrij sociaal aspect als woonkwaliteit bijvoorbeeld is moeilijk te wegen. Daarnaast is van belang welke fasen in de levenscyclus worden bekeken en hoe betrouwbaar de data voor deze fasen is. Ook vanuit Europa wordt nagedacht over regelgeving gericht op beoordeling van gebouwen. CEN TC/350 ontwikkelt een document dat richtlijnen geeft voor een integraal assessment van het gebouw op milieuaspecten, gezondheidsaspecten en zelfs life cycle kosten. Dus hoe je het ook went of keert: duurzaamheid zal een steeds grotere rol gaan spelen bij het ontwerpen van gebouwen. Zie ook de links

 

Projecten
M2i project: Hogesterktestaal
M2i project: Licht-zwaar simuleren
Duurzaamheid: Studie Staal & duurzaamheid
Duurzaamheid: kolommenstudie
Duurzaamheid: www.duurzaaminstaal.nl
Webtool: Expected Service Life Factor
Webtool: Bepaling brandeisen hal
Webtool: Berekening kapspanten
Technisch Dossier Eurocode 3
Nationale Staalbouwdag
Brochure: Stalen hallen
Brochure: Optihalisatie
Brochure: Duurzame verbindingen
artikel over kosten Hallen in Bouwmarkt
nieuwsbrief Staalframebouw