mrt-2011

Werkervaring - Bouwen met Staal

M2i project Hogesterktestaal

 

Hogesterktestaal zorgt over het algemeen voor materiaalbesparing. Daarmee is direct de relatie met duurzaamheid te leggen. Op dit moment is een promotieonderzoek aan de TU Delft praktisch afgerond. Het onderzoek wordt gefinancierd door M2i (Materials Innovation Institute). Bouwen met Staal heeft een projectvoorstel ingediend dat het overdragen van de kennis uit het promotieonderzoek naar mkb-bedrijven behelst. Bij het project worden mkb partners gezocht die deels financieren en helpen in het effectueren van de kennisoverdracht.

 

 

 

M2i project Hogesterktestaal
Het M2i project hogesterktestaal wil kennis over het toepassen van en het werken met hogesterktestaal overdragen aan de markt (=mkb bedrijven). Eis van het Materials Innovation Instituut is minimaal 5 mkb-partners. Bij dit project zijn een achttal partners betrokken. Daarmee blijkt dat de markt interesse heeft in het onderwerp. De mkb partners krijgen een digitale en besloten enquete voorgelegd over hun praktijkervaringen, visie op het toepassingen van hogesterktestaal en wensen. In een workshop van een dagdeel krijgen de partners gelegenheid een korte voordracht te houden over hun praktijkervaringen. Vervolgens wordt de bestaande kennis gebundeld en gekoppeld aan de resultaten van het onderzoek aan de TU Delft.

Projecten
M2i project: Hogesterktestaal
M2i project: Licht-zwaar simuleren
Duurzaamheid: Studie Staal & duurzaamheid
Duurzaamheid: kolommenstudie
Webtool: Estimated Service Life Factor
Webtool: Bepaling brandeisen hal
Webtool: Berekening kapspanten
Technisch Dossier Eurocode 3
Nationale Staalbouwdag
Brochure: Stalen hallen
Brochure: Optihalisatie
Brochure: Duurzame verbindingen
artikel over kosten Hallen in Bouwmarkt
nieuwsbrief Staalframebouw