mrt-2011

Werkervaring - Bouwen met Staal

Kolommenstudie

 

Duurzaamheid staat qua kennnisniveau in de kinderschoenen. Aan de andere kant willen opdrachtgevers in de bouw graag een zo duurzaam mogelijk gebouw. De (bouwkundig) ontwerpers gaan vervolgens aan de slag om dit te realiseren maar hoe meet je nu duurzaamheid ? Daarvoor zijn allerhande labels en meetlatten ontwikkelt. In Nederland zijn dat Greencalc+, GPR Gebouw en BREEAM-NL. In de ontwerpfase bestaat de neiging om op productniveau eenvoudige vergelijkingen te maken op duurzaamheid. Daarbij kan dan een product (in dit geval de kolom) geclassificeerd worden op slechts 1 toepassing.

 

 

 

Kolommenstudie
De kolommenstudie doet een poging om ALLE kolommen in een brede range van belastingen en kolomlengtes constructief te berekenen volgens de Eurocode en vervolgens de milieubelasting te bepalen. Dit resulteert in honderden kolomberekeningen. Om dit te vergemakkelijken en fouten te vermijden is een softwaretool ontwikkelt in Javascript die de berekeningen maakt. Voor een goede koppeling met de praktijk is een ingenieursbureau bij het project betrokken die gevraagd is om een standaardkantoor te ontwerpen waaruit voor de kolom een representatieve functionele unit volgt.

Projecten
M2i project: Hogesterktestaal
M2i project: Licht-zwaar simuleren
Duurzaamheid: Studie Staal & duurzaamheid
Duurzaamheid: kolommenstudie
Webtool: Estimated Service Life Factor
Webtool: Bepaling brandeisen hal
Webtool: Berekening kapspanten
Technisch Dossier Eurocode 3
Nationale Staalbouwdag
Brochure: Stalen hallen
Brochure: Optihalisatie
Brochure: Duurzame verbindingen
artikel over kosten Hallen in Bouwmarkt
nieuwsbrief Staalframebouw