mrt-2011

Werkervaring - Bouwen met Staal

M2i project Licht-zwaar

 

Er is weinig harde informatie over het energieverbruik van hallen. Dat heeft ook te maken met het feit dat er geen EPC eisen gesteld worden aan industriehallen. SenterNovem onderzoek toont echter aan dat industriehallen verantwoordelijk zijn voor een hoog energieverbruik. Een promovendus aan de TU Eindhoven die gefinancierd wordt door M2i (Materials Innovation Institute) doet op dit moment onderzoek naar het energieverbruik van hallen. Daarbij speelt vanuit de staalbusiness nog specifiek mee hoe het energieverbruik van een licht gebouw zich verhoudt tot het energieverbruik van een zwaar gebouw.

 

 

 

M2i project Licht zwaar
Het M2i project "Licht-zwaar" draagt kennis over, over het energieverbruik van industriehallen in diverse bouwconfiguraties. Daarbij wordt een thermisch dynamische gebouwsimulatie gemaakt waarmee de invloed van diverse parameters op het energieverbruik bepaald kan worden. Voorbeelden van parameters zijn een lichte constructie versus een zware constructie. Hoge en lage isolatiewaarden. Hoge en lage luchtdichtheid van de hal. Verschillende interne warmtelasten en afmeting van de daklichten. Bij het project zijn een vijftal mkb partners betrokken die deels bijdragen aan de financiering. De mkb partners worden uitgenodigd voor een workshop waarbij ze middels een korte voordracht en discussie input kunnen geven voor de simulatie.

Projecten
M2i project: Hogesterktestaal
M2i project: Licht-zwaar simuleren
Duurzaamheid: Studie Staal & duurzaamheid
Duurzaamheid: kolommenstudie
Webtool: Estimated Service Life Factor
Webtool: Bepaling brandeisen hal
Webtool: Berekening kapspanten
Technisch Dossier Eurocode 3
Nationale Staalbouwdag
Brochure: Stalen hallen
Brochure: Optihalisatie
Brochure: Duurzame verbindingen
artikel over kosten Hallen in Bouwmarkt
nieuwsbrief Staalframebouw