mrt-2011

Werkervaring - Bouwen met Staal

Brochure: Optihalisatie

 

De brochure is geschreven voor constructief ontwerpers, bouwkundigen en architecten die op het punt staan om een hal te ontwerpen. Met de brochure kan de ontwerper op hoofdlijnen beslissingen nemen voor het ontwerp. Onderwerp zijn constructietypen, stabiliteitsvoorzieningen, ligger-kolom verbindingen en veelgebruikte bouwkundige oplossingen voor gevel en dak, Daarnaast komen de ontwerpaspecten wateraccumulatie, brand en kraanbanen aan bod.

 

 

 

Optihalisatie
De naam Optihalisatie is bedacht door Marco en een samentrekking van hal en optimalisatie. Basis voor de brochure is een (intern) rapport van Bouwen met Staal waarin ik diverse constructiesystemen voor hallen onderzocht heb op materiaalverbruik. Daarbij is specifiek gekeken naar het effect van het vergroten van de hart-op-hart afstanden. Uitkomst is dat een grotere hart-op-hart afstand tot minder materiaalgebruik leidt per m2. Komend jaar (2008) zal Bouwen met Staal een uitgebreide campagne inzetten om de brochure verder onder de aandacht te brengen.
De brochure is te bestellen op www.bouwenmetstaal.nl onder publicaties.

 

Projecten
M2i project: Hogesterktestaal
M2i project: Licht-zwaar simuleren
Duurzaamheid: Studie Staal & duurzaamheid
Duurzaamheid: kolommenstudie
Duurzaamheid: www.duurzaaminstaal.nl
Webtool: Expected Service Life Factor
Webtool: Bepaling brandeisen hal
Webtool: Berekening kapspanten
Technisch Dossier Eurocode 3
Nationale Staalbouwdag
Brochure: Stalen hallen
Brochure: Optihalisatie
Brochure: Duurzame verbindingen
artikel over kosten Hallen in Bouwmarkt
nieuwsbrief Staalframebouw