mrt-2011

Werkervaring - TU Delft

Docent constructievak 2001- 2004

 

Dat een goed ontwerp meer is dan 'lekker' schetsen geeft deze figuur weer. De blauwe lijn geeft het verloop van de kosten van het bouwproject in de tijd. De rode lijn is de mogelijkheid tot beinvloeden van de kosten. Het ontwerpproces (VO/DO) is dus erg belangrijk.

 

 

 

 

 

Voor de derdejaars studenten
van de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft is het practicum CT3051 een verplicht vak. Twee middagen per week werken de studenten aan het practicum dat wordt ondersteund door hoorcolleges. In zes weken moeten de studenten een constructief ontwerp maken voor een gebouw (utiliteitsbouw) met minimaal één grote overspanning (ruim 30 m).
Het prakticum is verdeeld in drie fasen met twee tussentijdse beoordelingen. In de eerste fase analyseren de studenten de opdracht, schrijven een PVE en maken ontwerpschetsen. Uit deze ontwerpschetsen ontstaan drie hoofdconcepten. De hoofdconcepten worden gepresenteerd met plattegronden, doorsnedes en mechanicaschema's.

Fase 2 begint met een afweging van de drie hoofdconcepten met een Multi Criteria Evaluatie. Twee concepten blijven over. Deze ontwikkelen de studenten verder met vuistregels, ontwerpberekeningen en schetsen van de verbindingen.
Fase 3 begint opnieuw met een MCE; er blijft nu één alternatief over. Belangrijk in deze fase is ook de terugkoppeling naar de ontwerpcriteria van het PVE. In het vervolg practicum dat wordt ondersteund door vakdocenten van de secties hout, beton en staal wordt een uitvoeringsberekening gemaakt.

Onderdelen practicum
ontwerpopgave
PVE
mechanica schema's
vuistregels/dimensionering
krachtsafdracht
stabiliteit/schijfwerking
Multi Criteria Evaluatie
belastingen