mrt-2011

Werkervaring - TU Delft

Docent constructievak 2001- 2004

 

Door het scharnier wordt de momentenlijn gedwongen boven het spant te lopen. Doordat het moment het hoelje om moet wordt ook de kolom belast met een erg groot moment. Zonder scharnieren ligt de momentenlijn gunstiger. Eventueel kan met scharnieren de momentenlijn in een ideale positie worden gebracht (Ahoy Rotterdam bijvoorbeeld).

kip geschematiseerd tot knik
asymmetrische belasting boogspant
Rots van Damocles
ongunstig schema portaal
geschoord portaal door dakschijf
Wong Tai Sin footbridge (Hong Kong)
Onderspannen liggers Centre Pompidou
Glasverbinding in midden vin

schematisering vervorming portaal
Willy Brandt viaduct Ede

 

 

 

 

Mechanica is een belangrijk
hulpmiddel voor het ontwerpen. Een 'slecht' schema is in een later stadium met verfijnde controleberekeningen nooit meer goed te maken. De studenten moeten schema's leveren die stabiel zijn in hun vlak. Daarbij is er een relatie tussen het materiaal van de constructie, de detaillering en het schema. In het verdere ontwerp is het schema de basis van de berekening, dimensionering van de onderdelen. In principe is het niet de bedoeling schema's met de computer door te rekenen. Hiernaaste enkele voorbeelden van schema's met uitleg bij het principe.

Onderdelen practicum
ontwerpopgave
PVE
mechanica schema's
vuistregels/dimensionering
krachtsafdracht
stabiliteit/schijfwerking
Multi Criteria Evaluatie
belastingen