mrt-2011

Werkervaring - TU Delft

Docent constructievak 2001- 2004

 

Het grijze vlak werkt als dakschijf. Links een hal van prefab beton. Een windverband in de gevel steunt de spanten. Rechts een stalen vakwerk op stalen kolommen. Door de stijve hoek ontstaat een portaal dat in zichzelf stabiel is (ongeschoord). Stabiliteitselementen loodrecht op de windrichting zijn weggelaten.

schijfwerking kanaalplaat
principe stabiliteitselementen
massieve houten vloer als schijf
vergelijking geschoord en ongeschoord

 

 

 

 

 

In de ontwerpfase moeten
voldoende stabiliteitselementen worden aangegeven en op de juiste plaats gezet worden. Een ingeklemde kolom is in principe een stabiliteitselement in één of twee richtingen. Voorkeur heeft echter een stabiliteitselement met een grotere afmeting als een windverband of een betonschijf. Bij de overspanning van de hal zijn portalen een alternatief. Deze zijn in hun eigen vlak stabiel maar moeten loodrecht daarop een ondersteuning krijgen. Hetzelfde geldt voor bogen.
Bij portalen gecombineerd met een windverband zal het windverband de meeste belasting opnemen omdat dit vele malen stijver is tenzij de situatie statisch bepaald is.

Onderdelen practicum
ontwerpopgave
PVE
mechanica schema's
vuistregels/dimensionering
krachtsafdracht
stabiliteit/schijfwerking
Multi Criteria Evaluatie
belastingen