mrt-2011

Werkervaring - TU Delft

Docent constructievak 2001- 2004

 

De wapening wordt bepaald op H. De belasting gaat via drukdiagonalen, onder een hoek van 45 graden, naar de palen die elk de helft van F_d opnemen (1350kN). H wordt nu ongeveer 1350kN. Benodigde wapening is: 1350x1000/435 = 3103 mm^2
De controleberekening volgens NEN 6720 als gedrongen ligger komt op 2984 mm^2

berekening vakwerkligger
berekening Vierendeel ligger
vervorming Vierendeel ligger (afschuifligger)
opwaaien tuiconstructie
ontwerpberekening voorgespannen balk
berekening boog
kniklengte bogen
ontwerpberekening onderspannen ligger
ontwerpberekening cilinderschaal
ontwerpberekening 2-paals poer

 

 

 

 

 

De student schat
met vuistregels wat de afmetingen van de constructie zullen worden. Zo krijgt hij een eerste inschatting of het überhaupt mogelijk is met een bepaald constructiesysteem een overspanning te maken. De vuistregels zijn over het algemeen conservatief. Na het schatten van de constructiehoogte met de vuistregel volgt nog een controle met een ontwerpberekening (de berekening achterop de sigarendoos).
In het vervolgvak zal de student met de norm de constructie met een definitieve berekening controleren. Zie het voorbeeld van de poer en het vergelijk met de resultaten van een poerberekening uit het vakblad Cement.

Onderdelen practicum ontwerpopgave
PVE
mechanica schema's
vuistregels/dimensionering
krachtsafdracht
stabiliteit/schijfwerking
Multi Criteria Evaluatie
belastingen